Thursday, June 9, 2011

पुर्णगड पूल (सेतू)


पुर्णगड येथे मुचकुंदी नदीवर पुर्णगड पुलाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा पूल पुर्णगडहून गावखडी या गावास जोडण्यात आलेला आहे. पुर्णगड पुलावरुन दिसणारे निसर्गाचे सुंदर दृश्य मनात मोहून जाते. पुर्णगड पुलावरुन शेख अलीबाबा यांचा दर्गा पाहता येतो तसेच समोर दृष्टीस पडणारे सुरुबनाचे सुंदर दृश्य मनात भरल्याशिवाय रहात नाही. पुर्णगड पुलाखालुन वाहणारी मुचकुंदि नदी समोर अरबी समुद्रला जाऊन मिळते. आजुबाजुचा हिरवा निसर्ग आकर्षित करतो. नारळ, आंबा या फळांची झाडे मनात गोडी निर्माण करतात.